นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนบน ประจำปี​ 2565

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนบน ประจำปี​ 2565

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH