ประกันคุณภาพ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH