ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสามารถศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในระดับสุงต่อไป

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort