สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)

 

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH