เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะอาจารย์​ และนักศึกษา​
สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​เลย
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH