Author: adminsci

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ​ นางสาวกัณตา​ พวงใต้ นักศึกษาปีที่สาม​ สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ได้รับรางวัลนำเสนอแบบบรรยายชนะเลิศอันดับหนึ่ง​ (ประเภคดีเด่น)

Read More
ข่าวกิจกรรมผลงานนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระนนท์​ ทะวิลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3​ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ​รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ ๒๕๖๒

Read More
ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ออกค่ายคณิตศาสตร์​ ครั้งที่​ 4​ โรงเรียนศรีบุญเรือง​วิทยาคาร​ ระหว่างวันที่​ 11-12​ มกราคม​ 2563 ณ​ อุทยานแห่งชาติ​ภูผาม่าน​ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่​ 1-3​ เป็นวิทยากร

Read More