Author: ไกรศักดิ์ พรมดี

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษา

โครงการ”ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่1” ณ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

วันที่ ๒ เมษายน วันค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี​กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์​ชั้นปีที่3 ที่ได้รับรางวัลสัมมนา​ ชนะเลิศ​อันดับหนึ่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ​ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์​ครั้งที่​ 8 วันที่​ 11​ มีนาคม​ 2564

ขอแสดงความยินดี​กับน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ​กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์​ชั้นปีที่4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​อันดับหนึ่งและรางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ​ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์​ครั้งที่​ 8 วันที่​ 11​ มีนาคม​ 2564

ขอแสดงความยินดี ​กับ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

รับสมัครนักศึกษาเพื่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ นิเทศ​ก์งานสหกิจศึกษา วันอังคารที่​ 2​ กุมภาพันธ์​ 2564​ เวลา​ 9.00​ น.​ ณ​ บริษัท​ FWD​ ประกันชีวิต​ สาขาเลย​

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​

Read More