เตรียมตัวพบกับค่าคณิตศาสตร์อาสาที่มาพร้อมทั้งความรู้และความม่วน  “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่1”
ข่าวกิจกรรมผลงานนักศึกษา

เตรียมตัวพบกับค่าคณิตศาสตร์อาสาที่มาพร้อมทั้งความรู้และความม่วน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่1”

โครงการ”ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่1”  ณ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษา

โครงการ”ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่1” ณ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนบน ประจำปี​ 2565
ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนบน ประจำปี​ 2565

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ