ขอขอบคุณพี่บัณฑิต รุ่นที่ 10 และ 11 ที่ให้การสนับสนุน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่ 1”
ข่าวกิจกรรมข่าวบริการชุมชน

ขอขอบคุณพี่บัณฑิต รุ่นที่ 10 และ 11 ที่ให้การสนับสนุน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่ 1”

ขอขอบคุณ ดร.ภัทรานุช ผงสุข หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่ 1”
ข่าวกิจกรรมข่าวบริการชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ ดร.ภัทรานุช ผงสุข หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่ 1”

ขอขอบคุณ บริษัท ร่วมใจเจริญยนต์ (2521) จำกัด  ที่ให้การสนับสนุน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่ 1”
ข่าวบริการชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ บริษัท ร่วมใจเจริญยนต์ (2521) จำกัด ที่ให้การสนับสนุน “ค่ายชุมนุม เลขกลฅนคณิตอาสา ครั้งที่ 1”

ขอขอบพระคุณ บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ “แชร์ช่วยน้อง” ชวนรับกล่องข้าวทุกกิจกรรมค่าย ภายใต้แบรนด์ ชิมดู (CHIMDOO)
ข่าวบริการชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณ บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ “แชร์ช่วยน้อง” ชวนรับกล่องข้าวทุกกิจกรรมค่าย ภายใต้แบรนด์ ชิมดู (CHIMDOO)